O nas

Kim jesteśmy?

Firma Rubin jest przedsiębiorstwem z kapitałem w 100% polskim. Naszym celem jest
osiągnięcie jak najwyższego poziomu jakości wykonywanych usług , zdobycie uznania
naszych klientów. Dlatego stale rozbudowujemy i modernizujemy park maszynowy,
dobieramy fachowy personel. Działamy zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie
środowiska oraz przepisów prawnych.

Działalność naszej firmy podzielona jest na obszary:

  • czyszczenie separatorów tłuszczowych i ropopochodnych
  • czyszczenie kanalizacji
  • wywóz nieczystości płynnych
  • produkcja – urządzenia do obsługi separatorów oraz czyszczenia kanalizacji
  • produkcja zbiorników asenizacyjnych

Oferta nasza obejmuje produkcję zabudów samochodów asenizacyjnych, pojazdów typu
WUKO oraz naprawę pojazdów komunalnych.
W zakresie odbioru nieczystości płynnych Obsługujemy naszych klientów zgodnie z
ustalonym wcześniej harmonogramem lub wg. zgłoszeń telefonicznych

Posiadamy wszystkie wymagane zezwolenia:

– Decyzja Nr 962/OŚ/2007 zaktualizowana pod Nr 567/OŚ/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zezwalająca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

– Decyzja Nr 7/N/2007 zaktualizowana pod Nr 4/2017 wydana przez Burmistrza Karczewa zezwalająca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

– Decyzja Nr 242/2007 zaktualizowana pod Nr 34/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Otwocka zezwalająca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

– Decyzja Nr 144/2007 zaktualizowana pod Nr 38/2017 wydana przez Burmistrza Miasta Józefów zezwalająca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

– Decyzja Nr 3/2017 wydana przez Wójta Gminy Wiązowna zezwalająca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

– Decyzja Nr 577/2007 wydana przez Starostę  Miasta Otwocka zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

– Decyzja Nr 43/GO/2020 wydana przez Prezydenta miasta Stołecznego Warszawy zezwalająca na wytwarzanie odpadów.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi jak i instytucjonalnymi. Obsługujemy osiedla mieszkaniowe w zakresie kompleksowego odbioru nieczystości płynnych.

CHCIAŁBYŚ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZEGOŚ WIECEJ?
NAPISZ DO NAS